Musikstil

A lotta dance music

Dansbands-, pop/rock- och schlagermusik

från Linköping

Låtar på Spotify och Youtube


Dessa låtar är skrivna, producerade och inspelade av Lotta L8 Karlsson, under olika tidsperioder då bandets nuvarande sättning ännu inte existerade. En del av låtskatterna framförs på bandets repertoar.


Kärleken är evig (2019)

Jannez garage (2018)

Go å gla kex chokla (2018)

DansbandsCasanova (2016)

Dubbelspel (2012)

Drömmen blir sann (2015)

Stanna upp (2012)


Modernt dansband, pop/rock

och schlager


L8z har nu en ny sättning i själva dansbandet. Dessförinnan marknadsförde sig Lotta som soloartisten L8z där fokus både då och nu ligger på framförandet av både covers men också egenskrivet material. Texterna är slagfärdiga och ofta på svenska. Texten står i centrum även om melodi och harmoni tätt hänger saman. I bandkonstellationen L8z är det fler låtskrivartalanger som lyfts fram.

Rötterna finns i dansvärlden så musiken är svängig och dansvänlig. Till L8z ska du kunna bugga och foxa. Låtar finns på Spotify och Youtube.

L8@L8z.se I 0708-13 36 13

Copyright @ All Rights Reserved